بیماری کم خونی عفونی طیور

بیماری کم خونی عفونی طیور

علت بیماری کم خونی عفونی طیور چیست؟ یکی از بیماری های رایج در طیورها کم خونی عفونی می باشد، که با علائم و نشانه های رو به رو است. توجه...