آدرس دفتر:

خیابان شهید بهشتی ، خیابان سر افراز کوچه 6 ، پلاک 6 ، طبقه 3

کد پستی:

1586844914

تلفن تماس:

0218795

ایمیل:

amin@zarinspars.com

آدرس انبار:

جاده قدیم قم ، بعد از کهریزک ، روی پل قاسم آباد به سمت ورامین ، احمد آباد ، مسجد حاج احمدی ، خیابان باغ ، بن بست صنعت ، انتهای 12 متری صنعت

کد پستی:

1818143887

آدرس دفتر

آدرس انبار

چه امتیازی می دهید