بیماری تیلریوز در گاو و گوسفند

بیماری تیلریوز در گاو و گوسفند

بیماری انگلی تیلریوز در دام عامل بیماری تیلریوز یا زردی در گاو و گوسفند انگل بوده و محل رشد آنها گلبول های قرمز خون می باشند. میان گاو...

بیماری لیستریوز دام

بیماری لیستریوز دام

علائم، علت و درمان بیماری لیستریوز در دام لیستریا یک میکروب بی هوازی است که پس از سرکوب سیستم ایمنی بدن، دام را درگیر می کند. این عارض...

بیماری گندیدگی کبد در دام

بیماری گندیدگی کبد در دام

بیماری فاسیولوزیس گاو و گوسفند فرسایش یا گندیدگی کبد گاو و گوسفند که با عنوان کپک کبد نیز شناخته می شود نوعی بیماری انگلی بوده و علاوه...