درمان پرخوری یا آنتروتوکسمی در دام

درمان پرخوری یا آنتروتوکسمی در دام

بیماری پرخوری در دام آنتروتوکسمی دام معروف به پرخوری یا قلوه نرمی یک اختلال تغذیه ای می باشد که با عوارض ناگواری همراه است. برای جلوگی...

بیماری کراتوکنژنکتیویت دام

بیماری کراتوکنژنکتیویت دام

علائم و درمان بیماری کراتوکنژنکتیویت دام بیماری کراتوکنژنکتیویت همان التهاب قرنیه و ملتحمه چشم می باشد. ملتحمه چشم در واقع غشا مخاطی پ...