علت سقط جنین در دام

علت سقط جنین در دام

عوامل سقط جنین در تمامی دام ها یکی از بیماری رایج در دام ها سقط جنین می باشد که ضرر زیادی به دام دار ها وارد می شود. بنابراین بهتر است...