بیماری مسمومیت مس در گوسفند

بیماری مسمومیت مس در گوسفند

بیماری مسمومیت مس در گوسفند مسمومیت مس یکی از بیماری‌های مهم در گوسفندان است که می‌تواند به واسطه مصرف زیاد مس در تغذیه، آب و هوا یا م...