زرین پخش » واکسن طیور

Showing all 8 results

نمایش 9 24 36

واکسن AVIPHARM ND

گونه هدف: طیور طریقه مصرف: خوردنی، اسپری بسته بندی: ویال­ های 1000، 2000 و 5000 دوزی تولید کننده: PHARMAGAL BIO (جمهوری اسلوواکی)

واکسن BRONCHIPHARM

گونه هدف: طیور ( جوجه یک روزه) طریقه مصرف: اسپری، قطره، خوراکی بسته بندی: ویال­ های شیشه ای 1000، 2000، 5000 دوزی تولید کننده: PHARMAGAL BIO (جمهوری اسلوواکی)

واکسن BURSIPHARM

گونه هدف: طیور بسته بندی: ویال­ های 1000، 2000 و 5000 دوزی شرکت ثبت کندده در ایران: پایا عامل تجارت تولید کننده: PHARMAGAL BIO (جمهوری اسلوواکی)

واکسن COLUMBA

گونه هدف: کبوتر بسته بندی: ویال­ های 30، 50 و 100 دوزی شرکت ثبت کندده در ایران: پایا عامل تجارت تولید کننده: PHARMAGAL BIO (جمهوری اسلوواکی)

واکسن DIFTOVAC

گونه هدف: طیور طریقه مصرف: تزریقی بسته بندی: ویال­ های 50 و 100 دوزی تولید کننده: PHARMAGAL BIO (جمهوری اسلوواکی)

واکسن PESTIPHARM B1

گونه هدف: طیور طریقه مصرف: خوردنی، اسپری بسته بندی: ویال­ های 1000، 2000 و 5000 دوزی تولید کننده: PHARMAGAL BIO (جمهوری اسلوواکی)

واکسن POLIMUN ND IB EDS

گونه هدف: طیور گونه هدف: گله های مادر و تخم گذار تجاری بسته بندی: بطری پلاستیکی 500 میلی لیتری حاوی 1000 دوز تولید کننده: شرکت biotestlab