علت باز و بسته شدن دهان جوجه

علت باز و بسته شدن دهان جوجه

دلیل باز و بسته شدن دهان جوجه حتما تا به حال شنیده اید که جوجه ها دهان خود را بعد از خوردن غذا باز و بسته می کنند. در واقع باید بگوییم...