درمان زکام عفونی در طیور

درمان زکام عفونی در طیور

کوریزای عفونی در طیور چیست؟ همانطور که می دانید بیماری های زیادی می تواند طیور را تهدید کنند البته نوع بیماری بسیار مهم می باشد. برخی ...